Conform  OUG Nr. 90/2017  publicata in Monitorul Oficial, institutiile publice pot acorda in 2018, din bugetul alocat,  vouchere de vacanta pe suport hartie  , in cuantumul a 1450 lei/salariat.

In Legea 153/2017 (legea-cadru privind salarizarea) voucherele Elenei Udrea ce urmau sa redreseze turismul romanesc si sa ajute la recuperararea capacitati de munca a salariatilor au fost redenumite indemnizatii. Vouchere, tichete, indemnizatii… denumirea este irelevanta daca ele ar fi acordate.  Guvernul s-a gandit sa acorde ceva totusi, astfel in anul 2018  institutiile si autoritatile publice acorda o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere.

Extras OUG nr. 90/2017

ART. 9

(1) In anul 2018, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii si nici indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta prevazute de Legea-cadru nr. 153/2017.

(..)

(3) In anul 2018, institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) acorda o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanta acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.