In perioada 2-5 noiembrie 2021, a avut loc vizita de studiu in Norvegia – Oslo, in cadrul careia a participat delegatia din partea Federatiei PUBLISIND, formata din Stefan Teoroc, Adrian Neagoe, Emilian Marian, Cosmin Andreica, Andy Nagy si Catalin Traistaru.

Vizita de studiu prevazuta în cadrul proiectului Workin Index, a vizat urmatoarele:

 1. Asigurarea transferului de bune practici de la partenerul norvegian în probleme precum munca decentă, reprezentarea intereselor tinerilor și dezvoltarea și implementarea politicilor de inserție profesională și angajare a tinerilor
 2. Facilitarea accesului la instituțiile din Norvegia care interacționează cu subiectele acoperite de proiect – muncă decentă, dialog social, politici de ocupare a tinerilor
 3. Consolidarea cooperării instituționale dintre entitățile sindicale din România și cele din Norvegia, atât din mediul public, cât și din mediul privat.
 4. Identificarea modalităților și caracteristicilor de implicare a sindicatelor în politicile de ocupare a tinerilor, precum și a interacțiunii sindicatelor în relația cu părțile interesate
 5. Identificarea acțiunilor concrete pe care sindicatele din Norvegia le întreprind pentru a consolida relația cu tinerii și pentru a-i atrage către sindicate.
 6. Identificarea acțiunilor concrete pe care sindicatele din Norvegia le întreprind pentru a promova munca decentă
 7. Identificarea relației dintre sindicate și părțile interesate în sistemul de relații industriale și dialogul social din Norvegia
 8. Stabilirea viitoarelor agende comune între sindicatele din România și Norvegia pentru promovarea dialogului social și creșterea calității procesului de reprezentare la nivel european

Astfel incat, mai jos cateva idei de baza:

Atragerea tinerilor – Provocări și posibilități:

La fel ca și restul lumii, piața muncii norvegiană a fost foarte afectată de criza corona. Norvegia a fost lovită mai puternic și mai larg de blocarea din cauza pandemiei decât în timpul crizei financiare.

În plus, Norvegia a cunoscut o scădere a prețului petrolului. Drept urmare, industriile în care tinerii sunt cei mai mulți angajați au fost afectate. Tinerii au fost afectați în cea mai mare măsură de disponibilizări temporare, potrivit Barometrului privind viața profesională.

O mare parte din populația tânără lucrează în industria turismului, în industria restaurantelor și în magazine. Aceste industrii au fost primele care s-au închis când a apărut criza.

Un alt aspect este că tinerii angajați lucrează adesea în sectorul privat și, prin urmare, tind să aibă mai multă nesiguranță în muncă decât angajații din sectorul public. Ca urmare a crizei corona, șomajul în Norvegia a crescut la aproximativ 10,4% din forța de muncă în 2020.

Rata șomajului în rândul tinerilor în Norvegia a scăzut la 12,30% în al treilea trimestru al anului 2021 de la 14,70% în al doilea trimestru al anului 2021. Șomajul în rândul tinerilor tinde să fie de obicei de trei ori mai mare decât în rândul restului populației.

Strategia privind tinerii din YS este una descentralizată (la nivel de sindicat). În prezent este implementat un proiect de dezvoltare organizațională pe 4 piloni:

 • Organizare bazată pe date
 • Competențe
 • Creșterea numărului de membrii
 • Achiziții comune (diferite oferte de la terți)

YS oferă stimulente pentru a atrage tinerii să participe în sindicate. Prin programul de beneficii al YS: „YS Fordel” (Beneficii YS), aceștia au diverse scheme care se adresează în mod special tinerilor. Printre altele, YS Fordel oferă credite ipotecare mai ieftine prin Nordea Bank și diverse asigurări prin Gjensidige.

Tinerii sunt incluși și în celelalte beneficii care contează pentru toți membrii, precum reduceri la asigurări, pensie, electricitate, activități de agrement și călătorii. Unele dintre sindicate oferă, de asemenea, taxe de membru mai mici pentru studenți.

În plus, organizația informează tinerii membri prin intermediul site-ului web despre drepturile și obligațiile lor în calitate de angajați. Printre altele, YS informează tinerii despre salariu, conținutul contractelor de muncă și programul de lucru.

Politica de tineret a KY:

KY este unul dintre cele 2 sindicate din penitenciarele din Norvegia, cu aproximativ 1700 de membri din 4500 de angajați. Au o politică de a atrage membrii încă de la Academie – se organizează un stand de prezentare. La aproximativ două luni de la începere, reprezentanții KY și cursanții se întâlnesc, apoi are loc o întâlnire a membrilor unde se stabilește reprezentantul sindical pentru membrii și colegii lor din Academie.

În ceea ce privește tineretul, KY a adoptat următoarele măsuri:

 • O ofertă separată pentru angajații sub 30 de ani
 • Un forum separat care este adaptat tinerilor
 • Creșterea vizibilitatății în afara locului de muncă
 • Folosirea platformelor precum Facebook și Instagram pentru a angaja tinerii membri
 • Scrierea de articole care creează interes în rândul tinerilor membri

Prezentarea Asociației Norvegiene a șefilor de poliție:

Norges Politilederlag este un sindicat de polițiști care se adresează liderilor – cca. 900 de membri.

Liderul organizației a vorbit despre viziunea și misiunea organizației și a menționat strategia pe care o desfășoară:

 • Transformare digitală:

Abordare holistică – nu doar tehnologie

Gestionarea incertitudinii și a schimbărilor frecvente – aplanare și siguranță

Focalizarea utilizatorului – nucleul schimbării

Capacitatea de a regândi misiunea socială și modul în care soluționează

 • Perspectiva cetățeanului

Analizarea nevoilor cetățenilor

Cercetare

Vocea cetățeanului

 • Prezența și disponibilitatea:

Poliția trebuie să fie vizibilă și accesibilă cetățenilor – atât fizic, cât și digital

Personalul militar norvegian – și dreptul lor de a se organiza:

În comparație cu România, în Norvegia armata are dreptul de a se organiza în sindicate. BFO este omologul legal în negocierile din domeniul HR în problemele de apărare și este unul dintre cele mai mari sindicate din Federația YS (23%) având peste 10.000 de membri.

Ei au o strânsă cooperare cu Ministerul Apărării și cu Statul Major al Apărării NOR prin întâlniri periodice de informare și discuții cu privire la următoarele aspecte:

 • Mediul de lucru
 • Alocarea personalului (posturi, demisie, angajare, studii)
 • Schimbări și evoluții organizaționale
 • Elaborarea politicii personalului și reglementări
 • Toate celelalte probleme de negociere și discuții care au influenţă asupra personalului conform Acordului Tarifar Principal

Activitatea organizației este desfășurată de 26 de angajați pe diferite posturi:

 • Management
 • Presă / informare
 • Administrație
 • Lideri de negocieri
 • Oficiali sindicali / purtători de cuvânt zonali

În ceea ce privește purtătorul de cuvânt, au fost subliniate următoarele aspecte:

 • Ajutor – pentru membru
 • Adversar – pentru angajator
 • Co-jucător (limba engleză: co-player) – pentru angajator
 • Supraveghetor (limba engleză: Watchdog) – pentru legi și reguli

Principalele domenii de preocupare pentru BFO în 2021 sunt următoarele:

 • Pensie
 • Sistem de salarizare și stimulente
 • Recrutare

În ceea ce privește dreptul la grevă, acesta nu este reglementat prin lege, ceea ce înseamnă că poate fi organizat. În caz de grevă, personalul militar nu va fi inclus.

Modelul norvegian – și bipartidismul în sectorul guvernamental din Norvegia:

Prezentat ca model organizat pe 3 piloni:

 • Guvernare economică
 • Muncă organizată
 • Bunăstarea publică

Instituţiile responsabile de cooperarea tripartită sunt următoarele:

 • Comisia de contact guvernamentală pentru reglementarea salariilor
 • Comitetul tehnic de calcul pentru reglementarea salariilor
 • Consiliul pentru Politica Muncii și Pensiilor.

Rata densității sindicale în Norvegia este ridicată și relativ stabilă în context internațional, dar există îngrijorări cu privire la o tendință descendentă. Pentru ca partenerii sociali să poată acționa cu credibilitate, trebuie să existe o rată ridicată de sindicalizare, o bază solidă.

A fost prezentat procesul de consultare/negocieri și pașii pentru realizarea acestuia. S-a subliniat rolul mediatorului și modul în care se obțin rezultatele. Punctul cheie al prezentării a fost acela de a sublinia reciprocitatea respectului între partenerii sociali și încrederea în modelul norvegian.

Contractul colectiv de bază se negociază în fiecare primăvară (luna aprilie) și durează pe o perioadă de 2 ani. O dată la doi ani, singura problemă este reglementarea salariilor. Contractul colectiv de bază se referă la sectorul public.

Acordurile speciale (20 în total) completează Contractul colectiv de bază și sunt pentru anumite subiecte/tipuri de muncă și au loc în toamnă (luna noiembrie-decembrie).

YS și rolul său ca federație și dialog social la nivel de federație/minister: 

Gradul de sindicalizare în Norvegia este mai mic decât în alte țări nordice (de exemplu, 50% față de 84% în Suedia). Sectorul de stat beneficiază de o rată de sindicalizare de 80% în comparație cu sectorul privat (aproximativ 40%) sau Horeca (20%). Majoritatea angajaților sunt acoperiți de Contracte Colective (70%).

Primul contract colectiv a fost semnat în 1935 (1980 în sectorul public).

YS Stat este una dintre cele 4 confederații din Norvegia. În cadrul organizației sunt afiliați 229.000 de membri din 12 sindicate în diverse sectoare și domenii. Aceștia sunt implicați la toate nivelurile în negocierile privind salariile și condițiile de muncă pentru membrii lor.

Pe lângă negocieri, Federația negociază diferite beneficii cu diferite părți, pentru a oferi membrilor avantaje și pentru a le crește loialitatea.

ASTFEL INCAT…

…vizita de studiu a oferit posibilitatea de a împărtăși informații și cunoștințe între participanți, ceea ce le permite următoarele:

 • Cunoașterea bunelor practici în domenii specifice proiectului – dialog social, reprezentarea intereselor tinerilor, proiectarea și implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă.
 • Înțelegerea specificului instituțional legat de dialogul social în Norvegia și caracteristicile instituțiilor care au responsabilități în ceea ce privește dialogul social, munca decentă și implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă.
 • Înțelegerea interacțiunii dintre părțile interesate ale muncii decente în Norvegia, precum și acțiunile concrete desfășurate de aceștia.

Vizita de studiu și-a atins obiectivele și trebuie considerată pe deplin satisfăcătoare din punct de vedere al proiectului.