Guvernul a aprobat in sedinta de Guvern de astazi 29.11.2017  majorarea salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună. În această sumă nu sunt incluse sporuri și alte adaosuri.

Practic, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezintă o creștere de 31,03% față de anul 2017 și conform Guvernului cresterea este  influențata de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, care reprezintă 22,75%.

Pentru un program complet de lucru de 166 ore în medie pe lună, în anul 2018, valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă 11,40 lei/oră pentru cei 1.900 lei lunar.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară urmărește conform declaratiei Guvernului depășirea pragului de 40% pentru plata muncii din total producție, astfel încât să se apropie de 50%, media din Europa.

Sursa: Guvernul Romaniei