Federația PUBLISIND înregistrează încă o reușită prin semnarea unui nou Contract colectiv de muncă la nivel de unitate.  Pentru o perioadă de doi ani, salariații Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov vor beneficia de prevederile negociate de angajator și sindicat prin acest CCM, primul din istoria acestei instituții. Suplimentar, prin Acordul semnat astăzi, au fost obținute unele drepturi suplimentare pentru membrii de sindicat din cadrul SPPOIJ Ilfov.

Conform dispozițiilor Legii 62/2001 a dialogului social, la negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere. Totodată este interzisă orice imixtiune a autorităţilor publice, sub orice formă şi modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă.

În sectorul bugetar reprezentarea părţilor la negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:

– angajatorul, de conducătorul instituţiei, respectiv de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, după caz, ori de către locţiitorii de drept ai acestora;

– salariații, de organizaţiile sindicale reprezentative potrivit legii.

În ultimii ani, numărul de membri ai Federației PUBLISIND s-a triplat, înregistrând una dintre cele mai mari creșteri, prin extindere în mai multe domenii de activitate, specializându-se în negocieri colective și semnarea de acorduri cu angajatorii în vederea obținerii unor drepturi pentru salariați.

Federația PUBLISIND este reprezentativă la nivel de sector de activitate, “Administrație publică. Activități ale organizațiilor extrateritoriale”.

 

Echipa Federației PUBLISIND