Curtea Constitutionala s-a pronuntat in data de 5 mai 2016 constatand ca masura suspendarii contractului individual de munca, din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetarii disciplinare prealabile, constituie o restrangere disproporţionata a dreptului la munca, ocrotit de art.41 alin.(1) din Constituţie, si ca urmare este neconstitutional.

Articolul 52 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii prevede ca:

” (1) contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:     a) pe durata ceretarii disciplinare prealabile, in conditiile legii”

Decizia de neconstitutionalitate este definitiva si general obligatorie, fiind luata cu unanimitate de voturi.

 

Sursa: Comunicat de presa – Curtea Constitutionala a Romaniei