Proiectul de lege privind acordarea unui stimulent de risc de 2500 de lei angajaților din centrele rezidențiale, care au fost izolați la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, a fost adoptat miercuri, 26 mai 2021, de plenul Camerei Deputaților.

În raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă este propusă adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise. Legea pleacă la Președintele României pentru promulgare.

Prin proiectul de lege se aprobă acordarea, o singură dată, a unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență. Furnizorii de servicii sociale au obligația de a fi acreditați, iar serviciile sociale din subordinea lor să fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau reorganizare, ori plan de restructurare avizat.

Stimulentul de risc se plătește din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale. Sumele necesare plăţii stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la poziții distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice și transferuri către furnizorii de servicii sociale private.

Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementate la titlul V „Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Asupra stimulentului de risc se datorează numai impozitul prevăzut de Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru consultarea integrală a raportului comun, click aici: