Statut Federatia PUBLISIND

Art. 1 – Denumire, sediu, însemne

  • Denumirea organizaţiei este “Federaţia PUBLISIND”. În continuare, pentru denumirea organizaţiei, se foloseşte PUBLISIND.
  • PUBLISIND este o federaţie sindicala care reuneşte pe baza liberului consintământ organizaţii legal constituite, din autorităţile şi instituţiile publice şi din institutii de interes public.
  • PUBLISIND are sediul în Bucureşti, str Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, camera 201-203, etaj 2, sector 1.
  • Însemnele PUBLISIND sunt prezentate în anexa nr. 1 şi fac parte integrantă din prezentul statut.

Art. 2 – Structura

  • PUBLISIND este organizată în domenii de activitate.
  • Un domeniu de activitate al PUBLISIND cuprinde toate sindicatele afiliate PUBLISIND, constituite într-un domeniu specific de activitate.<