A fost promulgată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind  Statutul  funcţionarilor publici.

Principalele modificări se referă la:
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice de execuție și de conducere;
– condițiile în care înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică;
– modalitatile de recrutare și organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
– detașarea și suspendarea funcționarilor publici;
– condițiile în care funcționarii publici pot fi menținuți în funcția publică după împlinirea vârstei standard de pensionare;
– condițiile în care funcţionarii publici angajați pe perioadă determinată pot fi menținuți în funcţia publică şi numiți pe perioadă nedeterminată, după vacantarea posturilor pe care le ocupă;
– încadrarea pe funcții publice a personalului contractual;
– modalitățile de obţinere a statutului de manager public;
– organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei;

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind  Statutul  funcţionarilor publici