Pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale,  Administratiei Publice si Fondurilor Europene a fost pus in consultare publica in data de 01.03.2017 Proiectul de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999- Statutul Functionarului Public. Proiectul poate fi consultat aici

Proiectul isi propune o serie de modificari majore, si anume:

 1. Se extind competentele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici includerea atributiei de evidenta a personalului bugetar din administratia publica.
 2. Se introduc norme care reglementeaza concursul national ca modalitate de recrutare a functionarilor publici
 3. Se modifica si se completeaza normele care stabilesc organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, prin introducerea treptelor de salarizare asociate atat functiilor corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici cat si functiilor publice de conducere si celor de executie.
 4. Se redefineste categoria inaltilor functionari publici si se desfiinteaza ca functii publice, functiile publice de prefect, subprefect si inspector guvernamental
 5. Se stabileste o noua atributie pentru Agentie, care va elabora cadre generale de competenta si va aviza cadre de competenta specifice
 6. Se clarifica cadrul general privind reglementarea statutelor speciale;
 7. Se flexibilizeaza modalitatea de ocupare a functiilor publice temporar vacante
 8. Se introduce o noua sectiune „Structura de posturi”, care contine norme general aplicabile autoritatilor si institutiilor publice referitoare la structura organizatorica precum si norme referitoare la stabilirea de functii publice.
 9. Se intervine in materia drepturilor functionarilor publici, in sensul inlaturarii situatiilor discriminatorii;
 10. Se revizuiesc normele referitoare la promovare, ca modalitate de dezvoltare a carierei functionarului public, in scopul crearii unui regim uniform;
 11. Se clarifica dispozitiile privind activitatea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare;
 12. Se sistematizeaza si uniformizeaza dispozitiile in materie de mobilitate a functionarilor publici in functia publica;
 13. Se clarifica din punct de vedere tehnic regimul juridic aplicabil functionarilor publici in ceea ce priveste incetarea raporturilor de serviciu;
 14. Se revizuieste vechimea necesara ocuparii functiilor publice, pentru asigurarea unui echilibru intre vechimea necesara ocuparii unei functii publice din categoria inaltilor functionari publici, unei functii publice de conducere si unei functii publice de executie;
 15. Se clarifica normele referitoare la procesul efectiv de reorganizare institutionala precum si terminologia utilizata in lege;
 16. Se uniformizeaza regimul juridic aplicabil in cazul suspendarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici pentru desfasurarea de activitate in organele de conducere a organizatiilor sindicale si desfasurarea de activitati politice;
 17. Se elimina suspendarea raporturilor de serviciu in cazul trimiterii in judecata, pentru uniformizarea reglementarilor in materie aplicabile altor categorii de functionari publici;
 18. Sunt reglementate contraventii si sanctiuni.

De asemenea sunt propuse si modificari la nivel conceptual precum:

 1. se defineste notiunea de “ personal bugetar” ;
 2. se redefinesc activitatile a caror exercitare implica prerogative de putere publica;
 3. se clarifica norme referitoare la statutele speciale si functiile publice specifice;
 4. Se stabilesc consecintele juridice in situatia intervenirii concomitente a unor cazuri de suspendare/ incetare a raporturilor de serviciu sau modificare/incetare a acestor raporturi;
 5. Se clarifica normele referitoare la redistribuirea functionarilor publici si la corpul de rezerva al functionarilor publici;
 6. Se clarifica normele privind raspunderea functionarilor publici in exercitarea atributiilor de serviciu;
 7. Se introduce o noua sectiune „Actele administrative” cu scopul de a uniformiza aplicarea dispozitiilor legale si reducerea numarului de acte administrative care cuprind informatii incomplete.

Totodata proiectul transpune si alte documente programatice care cuprind masuri incidente si in materia functiei publice, astfel:

 1. Strategia privind promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor varstnice pentru perioada 2015-2020
 2. Sunt introduse norme care prevad posibilitatea mentinerii in activitate a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta, cu respectarea conditiile expres prevazute in acest sens
 3. Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice
 4. Este reglementata o noua functie publica de executie, respectiv consilier achizitii publice.

Avand in vedere importanta actului normativ, vom urmarii procesul legsilativ si vom transmite observatiile primite de la sindicatele afiliate initiatorului.