Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare , modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  (despre care am scris intr-un articol precedent ce poate fi vizualizat aici),  prin care a fost suspendata plata orelor suplimentare,

 

in vederea aplicarii unitare a dispozitiilor legale in materie,  PUBLISIND,  reprezentand un numar important de salariatii din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,  a solicitat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sa precizeze, daca in cadrul DGASPC -urilor in vederea asigurarii continuitatii activitatii, orele efectuate in cadrul programului normal de lucru, in zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, sunt platite cu un spor de 100% din salariul de baza, asa cum este prevazut in Capitlul 2  art 2 alin 1 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Ministerul Muncii in raspunsul la solicitarea noastra precizeaza: „ Munca prestata in cadrul programului normal de lucru in conditiile prevazute la art.2 alin. (1) din Capitolul II al Anexei nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017 nu constituie munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru si nu intra sub incidenta prevederilor art.21 din Legea-cadru nr. 153/2017

Adresa privind solicitarea PUBLISIND precum si raspunsul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pot fi consultate mai jos: