Negocierea colectivă obligatorie prevăzută de lege a debutat la C.A. Timișoara cu stângul. De la primele interacțiuni între echipele de negociere s-a conturat premisa unei ostilități vădite din partea celor care au fost mandatați de Mircea Crețu, președintele Curții de Apel Timișoara, care a ales sa își delege… responsabilitatea actului managerial, asa cum a făcut o si în 2021 când a decis sa inventeze o instituție de drept prin care „a sistat plata” unor drepturi salariale ale personalului, câștigate prin hotărâri judecătorești definitive.

Ne raportăm aici la două aspecte de rezonanță care au trădat planul de sabotare a negocierii colective și implicit de amputare a drepturilor grefierilor de la nivelul acestei unități. Este pentru prima dată când la negocierea colectivă reprezentatul legal al angajatorului, respectiv președintele Curții de Apel, fuge rușinos de răspundere și de asumarea negocierii. Este de neconceput, mai ales în domeniul justiției ca un judecător să se ascundă în spatele unei delegații, pentru a evita confruntarea directă în privința necesității negocierii drepturilor grefierilor, salariați ai instituției pe care se presupune că o manageriază.

Mai mult, vârf de lance a domnului președinte Crețu a fost doamna judecător Raluca Panaitescu, purtător de cuvânt al CA Timișoara, care, atenție, a decis peste vicepreședintele Curții, doamna judecător Corina Balcu (cel puțin pe hârtie), aceasta din urma trebuind să conducă negocierile din partea angajatorului, în virtutea celei mai înalte funcții administrative deținute de membrii delegației de negociere a angajatorului.

Fără a intra în foarte multe detalii, deși reprezentanții echipei noastre de negociere și-au exprimat îngrijorarea și temerea față de modul în care drepturile grefierilor sunt percepute la nivelul C.A. Timișoara, putem să vă spunem faptul că prima întrebare a delegației noastre a fost adresată reprezentanților CA Timișoara în sensul de a indica propunerile pe care aceștia le au pentru „îmbunătățirea” Contractului Colectiv de Muncă anterior. Răspunsul a fost greu verbalizat, dar sec adresat: „NU avem niciun fel de propuneri, dimpotrivă, avem obiecții/observații cu privire la prevederile existente”. Acesta a fost momentul în care planul lor de represiune la adresa grefierilor a fost demascat.

Mai departe, pe parcursul discuțiilor, deși doamnele judecător nu au putut indica disfuncționalități în privința prevederilor din cuprinsul CCM-ului care a produs efecte din 2019, au contestat fiecare articol care prevedea drepturi în favoarea grefierilor. În acest sens, enumerăm succint doar câteva dintre situațiile în care negocierile s-au blocat, prevederi și drepturi elementare pe care vor să le suspende prin:

  • Refuzul de acordare a zilelor suplimentare de concediu de odihnă în compensarea condițiilor de muncă grele, periculoase și vătămătoare în care sunt nevoiți să-și desfășoare activitatea grefierii;
  • Refuzul de a acorda zile libere pentru situații deosebite reprezentate de evenimente cu titlu de excepție din viața unui grefier (deces, boală gravă, naștere copil etc.)
  • Refuzul de a permite organizației sindicale să își reprezinte și apere membrul de sindicat în cadrul procedurii disciplinare;
  • Interdicția de a permite grefierului de a manifesta opoziție față de dispozițiile vădit ilegale primite privind relațiile de muncă;
  • Refuzul de a evidenția orele suplimentare efectuate (vă aducem aminte cazul grefierei care a leșinat în sala de judecată după orele de program, deși nu se afla oficial la muncă);
  • Refuzul recunoașterii calității de partener social al organizației sindicale în cadrul procesului decizional, în ceea ce privește deciziile manageriale ce vizează interesele economice, sociale și profesionale ale membrilor pe care îi reprezentăm;
  • Interzicerea liderilor sindicali de la nivelul CA Timișoara de a-și exercita atribuțiile sindicale în timpul programului de lucru;
  • Refuzul respectării recomandărilor medicale pentru grefierii care prezintă afecțiuni medicale pentru care angajatorul ar trebui să asigure condiții de muncă adecvate;
  • Refuzul de a constitui o comisie mixtă formată din reprezentanți ai angajatorului și ai sindicatului pentru analizarea periodică a modului de respectare a clauzelor CCM-ului;
  • Refuzul a de a aplica sentințele judecătorești definitive ce vizează stabilirea unor drepturi de natură salarială.

Ce este de remarcat este și poziția autoritară și situată de multe ori peste opinia doamnei vicepreședinte al Curții de apel, a cărei autoritate era subminată prin manifestările și replicile purtătorului de cuvânt, fără a se înțelege de ce, putând doar deduce reaua-credință și mandatul primit de la președintele Curții de Apel, anume de a tăia în carne vie!

Mai mult, același purtător de cuvânt a criticat vehement, catalogând drept „ilegal” conținutul CCM-ului anterior, în condițiile în care acesta a fost negociat și semnat de fosta conducere, în a cărei comisie a participat și actualul președinte al Secției de Litigii de muncă și asigurări sociale, membru și în delegația angajatorului de azi, care nu a avut nicio reacție la acuzația lansată.

În concluzie, putem afirma că drepturile grefierilor negociate în cele două zile de întâlnire au depins de toanele purtătorului de cuvânt. Următoarea întâlnire înainte de declanșarea grevei la nivelul CA Timișoara va fi pe data de 20 iulie 2022, termen final stabilit pentru ca reprezentanții angajatorului să își reconsidere poziția față de drepturile „legale” ale grefierilor.

Echipa Federației PUBLISIND