Sindicatul National Sport si Tineret, afiliat la Federatia PUBLISIND va organiza, luni 20 martie 2017 actiuni de protest la nivel national impotriva discriminarilor salariale.

Protestul va îmbrăca forma unei  greve japoneze , care se va desfăşura în cadrul unităţilor teritoriale ale MTS (Cluburi Sportive Municipale, Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, Complexuri Sportive Naţionale şi Case de Cultură ale Studenţilor).

Elementele din lista de revendicări ce necesită atenţia imediată  sunt:

  • politica neunitară de creşteri salariale şi neimplicarea conducerii în aplicarea corectă a dispoziţiilor Deciziei CCR nr.794/2016 şi a prevederilor HG 1/2017 (în practica stabilirii salariilor, dispoziţiile HG 1/2017 au intrat în conflict şi s-au suprapus cu alte prevederi legale, determinând inechităţi salariale în raport cu nivelul studiilor, activităţii profesionale şi al vechimii în muncă),
  • soluţionarea cererilor de recalculare a drepturilor salariale şi reîncadrarea personalului pe funcții corespunzătoare activităţii prestate,
  • necesitatea iniţierii şi aprobării unui regulament de sporuri pentru personalul angajat în cadrul DJST, CSM, CSN, CCS şi transparentizarea acordării premierilor,
  • lipsa dialogului social – SNST reclamă faptul că MTS a transmis către Ministerul Muncii adresa nr.43/23.02.2017, cu propuneri la proiectul Legii salarizării unitare. fără consultarea sindicatului, deşi membrii SNST şi-au manifestat interesul de a face o analiza pertinentă şi de a veni cu completări. Acest fapt  a condus la o atitudine generală de scepticism în ceea ce priveşte poziţionarea salariaţilor din Sport şi Tineret în viitoarea Lege de salarizare unitară,
  • lipsa personalului calificat, o consecinţă directa a slabei salarizări. Se impune găsirea şi adoptarea unor măsuri urgente pentru mărirea salariilor angajaţilor  din teritoriu, ale căror salarii se calculeaza raportat la valoarea de referinţă a anului 2009 . Aceştia au acumulat mii de ore suplimentare pentru care nu au primit timp liber corespunzător şi nici plata lor. Subliniem că dedicarea şi calitatea tehnicienilor, antrenorilor şi  a specialiştilor are de suferit din cauza salarizării şi se constată un exod al acestora către alte activităţi.
  • modificarea OUG 2/2017, în sensul includerii personalului Caselor de cultură ale studenţilor, pentru a beneficia astfel de un tratament egal cu personalul din casele de cultură din subordinea administraţiei publice locale,
  • rezolvarea problemelor reclamate în ultimii ani şi rămase fara răspuns din partea conducerii MTS si, implicit, fără soluţii

Comunicatul de Presa al Sindicatului National Sport si Tineret- aici