Bucureşti 27 martie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 

MITING DE PROTEST LA MINISTERUL MUNCII

 

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret – SNST –  organizează în data de miercuri,  28 martie 2018, între orele 11.00 – 13.00, un MITING DE PROTEST la Ministerul Muncii,  acţiune la care vor participa aproximativ 300 de membri din toată ţara.  Liderii SNST vor depune revendicările cu privire la inechităţile din salarizarea domeniului la: Guvernul României, Ministerul Muncii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor.

SNST continuă seria acţiunilor de protest împotriva discriminărilor salariale vădite la care sunt supuşi angajaţii din Sport şi Tineret, în raport cu celelalte categorii de personal plătit din fonduri publice şi împotriva nesoluţionării, nesusţinerii şi neimplicării instituţiilor în rezolvarea problemelor salariale ale angajaţilor din acest domeniu de activitate. Concret: vechimea în muncă nu contează, au scăzut veniturile antrenorilor prin tăierea indemnizaţiei de lot naţional, neplata muncii în zilele de sămbătă şi duminică, funcţiile specifice nu sunt încadrate corespunzător, inexistenţa sporurilor pentru condiţii de muncă, iar studiile superioare nu au importanţă. Deşi Legea salarizării a suferit mai multe corecţii, personalul din domeniu nostru a fost sistematic ignorat şi exclus.

Memoriile şi solicitările înaintate către Ministerul Tineretului şi Sportului,  Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, în care sunt expuse principalele probleme cu care se confruntă angajaţii din sistem au rămas fără răspuns. Tratamentul inegal şi discriminatoriu legiferat prin adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 în ceea ce priveşte salarizarea personalului din domeniile Sport şi Tineret, dar şi ignorarea propunerilor de corecţie şi a amendamentelor depuse, au determinat menţinerea celui mai scăzut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din România. Astfel, reîncadrarea personalului şi comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1300 lei net, nediferenţiat pe funcţii, grade , trepte, gradaţii au dus la apariţia unor situaţii aberante pe care le-am semnalat în repetate rânduri.

Ridicatul din umeri, nepăsarea şi modul incorect şi ilegal de relaţionare cu organizaţia sindicală au alimentat tensiunile existente şi ne obligă să recurgem la toate formele de acţiuni sindicale pentru a iniţia drumul către o salarizare decentă şi echitabilă!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret,  organizaţie care reprezintă angajaţi din: Cluburile Sportive Municipale,  Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret,   Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, Complexurile Sportive Naţionale, Casele de Cultură ale Studenţilor, Cluburile Sportive Universitare şi din Federaţiile Sportive Naţionale, atrage atenţia că nemulţumirile salariaţilor din domeniul nostru de activitate au ajuns la un nivel maxim, iar ignorarea acestora şi lipsa unor acţiuni imediate va duce la boicotarea competiţiilor sportive şi  declanşarea unor manifestări de protest care pot merge până la blocarea totală a activităţilor din Sport şi Tineret.

Andy Nagy – Preşedinte SNST
       0742.324.417