Continuăm negocierile în favoarea membrilor și astăzi, 11 noiembrie 2021, am avut o nouă întrevedere pentru perfectarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate – Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

Legea 62/2011 a dialogului social defineşte contractul colectiv de muncă la art.1 lit. i) „convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale.”

PUBLISIND, federație reprezentativă la nivelul sectorului administrație publică și la nivelul mai multor grupuri de unități, este o structură sindicală federativă, organizată intern în regiuni și domenii de activitate, a cărei strategie și funcționare este armonizată cu dinamica legislativă aplicabilă în domeniul sindical, urmărind coagularea/extinderea mișcării sindicale în special din sectorul public.

Calitatea de membru al Federației PUBLISIND, conform statutului, o poate avea orice organizație legal constituită, care aderă consimțit la statutul federației și formulează în acest sens o cerere de afiliere. Federația PUBLISIND, afiliată intern la Blocul Național Sindical și internațional la PSI/EPSU, totalizează în prezent aproximativ 45.000 de membri structurați într-un număr mediu de peste 60 de sindicate din 9 domenii de activitate.

Echipa Publisind