Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) organizează Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială – ediția a VIII-a cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale, pe data de 15 martie 2022.

Ediţia din acest an va aduce pe scena prestigioasei locații, asistenţii sociali sau personalităţile care s-au remarcat prin devotamentul față de profesie, precum și prin munca cu comunitățile și beneficiarii pe care îi deservesc în timpul uneia dintre cele mai obositoare și incerte perioade din istoria recentă. Juriul are misiunea să analizeze aceste provocări în cadrul ediției din acest an, fiind o ediție aniversară, care acoperă o  perioadă  grea- perioada  pandemică atât din perspectiva asistenţilor sociali, cât şi a beneficiarilor serviciilor sociale.

De asemenea, este jurizat modul/gradul de implicare în care asistenţii sociali aplică aceste principii de justiţie socială, respectarea drepturilor omului, responsabilitate colectivă şi respectarea diversităţii.

Prin misiunea sa fundamentală, esenţa asistenţei sociale constă în oferirea răspunsurilor adecvate pentru satisfacerea nevoilor de bază ale fiinţei umane. Aceste răspunsuri iau cel mai frecvent forma asigurării unei mari diversităţi de servicii sociale la nivele multiple de organizare socială: individ, familie, grup, organizaţie, comunitate şi societate.

Un alt argument în care activitatea și implicarea asistenților sociali este esențială, se oglindește în ceas aniversar în criza refugiaților din Ucraina, de către întreaga planetă în care rolul acestora este la cote maxime având loc într-o perioadă de tranzit între pandemie și un război a căror victime colaterale sunt oameni ce depind de aplicarea principiilor ce stau la baza vocației de asistent social.

Întreaga Europă face faţă unei migraţii fără precedent, datorată valurilor de refugiați din Ucraina, care au ajuns şi continuă să ajungă în țările Europei. Acest fenomen a fost denumit unanim – şi probabil va rămâne în istorie sub numele de cea mai mare campanie umanitară UNIȚI PENTRU UCRAINA.  Asistenţii sociali din România împreună cu cei din  întreaga lume sunt sau vor fi implicaţi în a lucra cu aceşti refugiaţi, persoane adulte, familii şi copii, care încearcă să ajungă în locuri unde să se poată simţi în siguranţă şi să înceapă o viaţă nouă pentru ei şi pentru copiii lor.

Asistenţa Socială este  definită ca fiind o profesie bazată pe practică şi o disciplină universitară care promovează schimbarea şi dezvoltarea socială, coeziunea socială, împuternicirea şi eliberarea persoanelor. Principiile de justiţie socială, responsabilitate colectivă, respectarea drepturilor omului şi respect pentru diversitate sunt centrale practicii de asistenţă socială. Această definiţie este foarte relevantă în contextul internaţional actual.

Asistenţii sociali trebuie să respecte diversitatea societăţilor în care îşi exercită practica, şi, în acelaşi timp, să ia în considerare diferenţele la nivel individual, familial, de grup sau comunitare, să combată orice fel de disciminare, fie bazată pe abilitate, vârstă, cultură, gen, status marital sau socio-economic, orientare sexuală şi credinţe spirituale sau religioase. Mai mult, asistenţii sociali au datoria de a se implica în schimbarea politicilor şi practicilor sociale care sunt injuste sau nedrepte, mai ales în acest context actual în care aceste principii sunt aplicate cu ajutorul acestor oameni devotati unei vocații care le asigură categoriilor vulnerabile, respectarea drepturilor în societate.

Complexitatea principiilor pe care asistentul social trebuie să le aplice este copleșitoare, motiv pentru care devotamentul, empatia și implicarea de care dau dovadă în profesia lor sunt recunoscute și aplaudate la scenă deschisă cu recunoștință, în fiecare an cu ocazia GALEI NAȚIONALE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ.

Echipa Federației PUBLISIND