Salariile se vor majora de la 1 ianuarie 2020: “În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.” Art.43 Legea Bugetului de Stat – va fi transmisă spre promulgare în 6 ianuarie 2020 și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Proiectul de lege care prevede unele modificările ale OUG nr.114/2018 a fost contestat la CCR și nu va fi promulgat decât după pronunțarea deciziei CCR. În data de 29 ianuarie 2020 judecătorii Curții vor dezbate sesizarea de neconstituţionalitate împotriva proiectului de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 propus spre adoptare prin angajarea răspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019, ceea ce înseamnă că acestea nu vor intra în vigoare până după decizia CCR.

Majorarea salariului minim brut de la 2.080 lei la 2.230 și amânarea intrării în vigoare a modificărilor aduse OUG 114 vor produce următoarele efecte începând cu 1 ianuarie 2020:

  • majorarea indemnizaţiilor demnitarilor,
  • majorarea indemnizației de hrană,
  • majorarea cuantumului sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă,
  • nu încetează detașările și nici cumul pensiei cu salariul la stat de la 1 ianuarie 2020.

Începând cu 1 ianuarie 2020 salariații din sistemul public vor primi deciziile de majorare ale salariilor în care se va specifica valoarea normei de hrană și cuantumul sporului pentru condiții vătămătoare.

Având în vedere prevederile Legii nr.153/2017 (partea care se aplică din 1 ianuarie 2020), OUG nr.114/2018 (secțiunile care au încetat la 31 decembrie 2019), proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 114/2018, ne plasează într-o situație de incertitudine și de confuzie cu privire la modul în care vor fi aplicate prevederile în vigoare după 01.01.2020. Sunt multe neclarități și interpretări diferite cu privire la cuantumul indemnizațiilor de hrană, voucherelor de vacanță și nivelul sporului pentru condițiile de muncă.

Sindicatele trebuie să urmărească cu atenție aplicarea modificărilor veniturilor salariale în fiecare sector de activitate iar în situația unor situații de neclaritate, ne puteți sesiza trimițindu-ne o copie după decizia primită de la angajator pe adresa de email a sindicatului din care faceți parte. Dacă vor fi inadvertențe privind corectitudinea stabilirii salariului vom formula împreună contestații, care pot fi depuse în termen de 20 de zile calendaristice de la dată comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

*Respect profesional!

Echipa PUBLISIND