A aparut proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare în anul 2018, modificarea si completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, astfel aflam ca pentru a se incadra in deficitul bugetar de  maxim 3% din PIB, vor fi aplicate o serie de derogari de la Legea 153/2017 – Legea Salarizari unitare, si anume:

  • prin derogare de la art. 21 din Legea 153/2017, in anul 2018 munca suplimentara precum si cea prestata in zilele de repaus saptamanal sau  de sarbatori legale se compenseaza doar cu timp liber;
  • in anul 2018, institutiile si autoritatile publice nu acorda tichete cadou, premii, precum si idemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta prevazute de Legea 153/2017 ;
  • in anul 2018 pentru personalul militar, politistii si functionari publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, indemnizatiile, primele, compensatiile, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi ce nu fac parte de solda lunara  bruta/salariul lunar brut se mentin la nivelul lunii decembrie 2017 . Tot la  nivelul stabilit in decembrie 2017  se mentine si alocatia valorica pentru drepturi de hrana, valoarea financiara anuala a normelor de echipare precum si valoarea anuala a drepturilor de echipament;
  • in anul 2018 nu se acorda ajutoare/idemnizatie de iesire la pensie sau trecere in rezerva;
  • in anul 2018 institutiilor si autoritatilor publice li se interzice achizitionarea/preluarea/leasing  de autoturisme, mobilier;
  • incepand cu 01.01.2018 pana la 31.12.2018 se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante in institutiile si autoritatile publice ( cu ceva exceptii);
  • ordonatorii de credite au obligatia sa reduca cu 10% cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii institutiei;

Intreg proiectul precum si nota de fundamentare poate fi consultata aici