Urmare a calendarului stabilit pentru dezbateri privind  sistemul unic de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice, luni 17.10.2016 a avut loc dezbaterea privind salarizarea in administratia publica centrala si locala.

La sedinta au participat  reprezentanți ai organizațiilor sindicale, pe de-o parte, și domnul  Pâslaru – ministrul MMFPSPV, domnul  Busuioc – Secretar General – MDRAP, doamna Stăniloiu – Secretar de Stat MMFPSPV, domnul  Giosan – consilier de stat la cancelaria Prim -Ministrului si reprezentanți ai MDRAP și ANFP.  Din partea BNS a participat domnul Alexandru Cristea vicepresedinte al Federatiei PUBLISIND.


Detalii: conform raport reprezentant in sedinta

Partea guvernamentală a insistat pe asumarea unui proiect de reformă a sistemului de salarizare unitară. A fost adusă în discuție strategia de dezvoltare a funcției publice și mărirea importanței ANFP în gestionarea funcției publice. În acest context s-a vehiculat inclusiv ideea eliminării serviciilor suport, de tipul direcțiilor de resurse umane, și implementarea sistemului CE, respectiv ANFP să aibă rolul gestionării resurselor umane din Administratia Publica , precum EPSO gestionează resursa umană la CE.
Alte idei vehiculate: reîncadrarea pe funcții cu mai multe grade profesionale decât cele 3 actuale, respectiv 16, precum la CE, sau introducerea unui sistem nou cu 7 trepte, toate pentru asigurarea unei cariere mai previzibile pentru o perioada de 20 ani, mai lungă astfel decât cei 9 ani din prezent. S-a amintit inclusiv posibila ajustare cincinală a bugetului de salarizare.
Pe rând, fiecare reprezentant sindical și-a prezentat poziția, iar succesiunea și conținutul exact se regăsește în minută. Reprezentantul BNS/PUBLISIND a susținut materialul înaintat Ministerului Muncii  si punctele de vedere al organizatiilor membre.
Au fost oferite la solicitarea domnului Cristea   următoarele clarificări:
  • este estimată alocarea unei anvelope totale de 14 mld lei, fără însă a se putea prevede o alocare anuală până la sfârșitul luni noiembrie;
  • cel mai probabil se va adopta un sistem de stabilire a valorii salariilor și se va asigura un mecanism transparent de calcul.
De asemenea, au fost solicitate de catre partea guvernamentala  exemple de funcții comune care au grad ridicat de specificitate din cadrul familiilor ocupaționale și funcții comune tuturor familiilor ocupaționale care ar trebui să constituie o categorie unitară.
S-a mai cerut și precizarea unor cuantumuri dorite pentru sporuri acordate pentru aceleași tipuri de condiții/motive pentru a se putea asigura eliminarea expresiei ”până la”, în același timp,  s-au solicitat propuneri pentru cuantumuri/procente pentru stimulente acordate pentru performanță.
În ceea ce privește acordarea drepturilor salariale prevăzute de OUG71/2015 începând cu aprilie2015, conform deciziei ÎCCJ, ministrul muncii a precizat ca a  discutat aspectul cu ministrul justiției și încearcă să găsească o soluție pentru a evita blocare direcțiilor juridice cu procese prin care se vor solicita aceste drepturi în instanță – probabil act normativ și plăți eșalonate. ( PUBLISIND a facut o solicitare in acest sens Ministerului Muncii imediat dupa decizia ICCJ).
Asteptam cu interes orice observatii si propuneri in acest sens pe adresa federatia.publisind@gmail.com.