În data de 23.02.2017, o delegație a Biroului Executiv al Federației  PUBLISIND, condusă de Președinte – Ștefan Teoroc, a participat la o întâlnire de lucru cu doamna Lia Olguța Vasilescu –  Ministrul Muncii și Justiției Sociale, pe tema cadrului legal privind salarizarea, de la apariția OUG 20/2016, OUG 43/2016, Legea 250/2016, dar și Decizia CCR 794/2016.

Toate aceste acte normative au creat inechități și mai mari între anumite categorii socio profesionale, dar și în interiorul familiilor ocupaționale, în special în administrația publică și în asistență socială.

Ultima decizie a Guvernului României, materializată printr-o OUG, a venit cu dedicație din Comisia de specialitate a Camerei Deputaților și a vizat peste 53 de funcții nedidactice care nu au fost prinse în actele normative precedente, cu un impact de 90 milioane de lei. Este de înțeles că această abordare subiectivă a Guvernului a creat și mai multă tensiune în rândul bugetarilor, mai ales că în ultimul an, s-a discutat exclusiv despre salarizarea din sănătate și educație.

Ministrul Lia Olguța Vasilescu, a precizat că știe despre starea de nemulțumire și că la acest moment, la numărul mare de situații de inechitate și discriminare, poate fi doar o singură soluție, și anume legea salarizării unitare. 

Dintre detalii pe care ni le-a oferit, subiectul care va genera cele mai multe discuții va fi reprezentat de intenția Ministerului Muncii și Justiției Sociale de a crește salariul minim brut pe economie la 1750 lei pentru bugetari și să rămână la 1450 lei pentru angajații din privat. Motivație este una pertinentă în condițiile în care salariile de la stat sunt fixe iar salariile din privat pot fi negociate.

Ca elemente de noutate a noului proiect de lege, amintim:

  1. Proiectul Legii Salarizării Unitare în sistemul bugetar, va fi avea 2 categorii – A) Funcții Alese (Demnitari) și Funcții Publice (Funcționari publici sau/și Personal Contractual).
  2. Au fost prezentante simulări prin care se vor acorda creșteri graduale astfel  :a.)  Între 1750 – 4000 lei , vor fi creșteri medii de 80% până în 2020b.) Între 4000 – 7000 lei , vor fi creșteri medii de 40% până în 2020c.) Peste  7000 lei  vor fi creșteri nesemnificative de 2-3% până în 2020
  3. De asemenea fiecare ordonator de credite va putea acorda sporuri în cuantum de 30% din fondul de salarii pe care îl are la dispozițiee. Se pot acorda sporuri individuale și de 100% dar per total nu pot depăși maximul de 30% din anvelopa salarială.
  4. La nivelul fiecărui ordonator de credite, se va constitui un fond de premiere de 5% din anvelopa salarială, care va fi acordat salariaților cu rezultate deosebite iar decizia se va lua cu consultarea organizațiilor sindicale.
  5. Toți bugetarii din România vor primi prin Legea Salarizării Unitare, tichete de masă în cuantum de 2 salarii minime/an.
  6. Tot de la data intrării în vigoare a acestei legi, se vor acorda și tichetele de vacanță, în cuantum de 1450 lei pentru toate categoriile de bugetari.

              Proiectului Legii salarizării unitare, va fi comunicat în maxim 2 săptămâni către organizațiilor sindicale pentru propuneri și dezbateri.