Guvernul a aprobat în ședința din 06.12.2017  un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Ordonanta de Urgenta nr.91/2017. Modificarile nu reflecta toate observatiile transmise sau situatiile semnalate ci doar atenueaza unele din problemele identificate ,de la intrarea in vigoare a mult asteptatei legi a salarizarii.

Astfel:

  • Ordonanta aprobata stabileste prorogarea pana la 1 martie 2018 a prevederilor care conditioneaza incadrarea sporurilor in limita de 30% pentru  personalul din sistemul sanitar. Începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar și de asistență socială, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se va determina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătății până la data de 1 martie 2018, fără a depăşi limita de 30%.
  •  începând cu 1 ianuarie 2018, se acorda  majorări salariale de 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.(pentru a atenua efectul trecerii contributiilor in sarcina angajatului)
  • Celelalte categorii de personal vor beneficia de o majorare salarială de 25% începând cu 1 ianuarie 2018 față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 .
  • Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat și pentru personalul promovat salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază,  se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.
  • sunt eliminate  condițiile  de eligibilitate a cheltuielilor de personal de a fi rambursate din fonduri europene, astfel încât vor primi majorarea salarială toate persoanele nominalizate în echipe de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
  • personalul angajat în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile va fi plătit conform condițiilor din ghidul solicitantului;
  •  stimularea personalului care gestionează fonduri comunitare, prin stabilirea majorării salariale de până la 35%, față de maxim 25% cât prevede legea în prezent. Această majorare se va acorda în baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru elaborat de MDRAPFE și aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  • În ceea ce privește indemnizația de hrană, aceasta se va acorda lunar, într-un cuantum reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.