Nivelul salariilor din România este de 4 ori mai scăzut decât media UE28. Nivelul salariilor din România, mai exact costul forței de muncă pe oră, este de 6.9 euro față de media Uniunii Europene de 27.4 euro.

În ceea ce privește productivitatea pieței muncii per angajat per oră, România înregistrează un nivel ridicat și anume 67.8% din media UE28 (100%). Ultimele date Eurostat (anul 2018) ne arată că nivelul salariilor din România este foarte scăzut în comparație cu productivitatea și nivelul prețurilor pentru bunurile și serviciile de consum.

Mai mult decât atât, România este pe al doilea loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de salariați cu cele mai mici venituri. Potrivit datelor Eurostat, 24,4% dintre angajații din România câștigă cele mai mici salarii: 2 euro per oră. Câștigul salarial brut pe oră al angajaților cu cele mai mici venituri din România este de șapte ori mai mic decât media UE28 de 13.20 euro.

În lipsa unei politici complexe de creștere a salariilor, prin majorarea salariului minim, România va pierde considerabil forță de muncă și se va poziționa în continuare pe primele locuri în statisticile europene în ceea ce privește cele mai mici venituri din întreaga Uniune Europeană.

Surse:

  1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/;
  2. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services;
  3. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hourly_labour_costs;
  4. ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained-Low_wage_earners_new.