Guvernul a adoptat in 04.08.2017 , printr-o hotărâre, Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă și criteriile de acordare a acestuia pentru angajații din administrația publică locală.  În baza regulamentului , angajații din administrația publică locală vor putea beneficia de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, de până la 15% din salariul de bază, prevăzut de Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.Locurile de muncă pentru care se acordă acest spor sunt acelea care presupun condiții de muncă periculoase, constatate în urma efecturării determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate.

Nivelul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă este de:

  • Până la 15% din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc;
  • Până la 10% din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc;
  • Până la 5% din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc.

 

Locurile de muncă și categoriile de personal, dar și stabilirea concretă, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților, după caz.

 De acest spor beneficiază  funcționarii publici și personalul contractual din administrația publică locală.