Federatia PUBLISIND are afiliat Sindicatul Dicasterial, Sindicatul Sinjust Bihor ( personal  auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea) si Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune ( consilieri de probatiune), membrii ce fac parte, conform Legii nr. 153/2017- legea salarizarii unitare din familia ocupationala de functii bugetare „Justitie”.

Pe ordinea de zi a sedintei CES de maine, 30.01.2018, se afla in vederea avizarii si Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” și Curtea Constituţională, precum şi pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoara activitatea în cadrul instituţiilor din sistemul justiţiei.

Noul cadru legal impune actualizarea şi înlocuirea dispoziţiilor interne ( Ordinele de ministru)  cu o hotărâre de Guvern pentru aprobarea principalelor condiţii de acordare a sporului pentru condiţii de muncă grele, periculoase sau vătămătoare respectiv a sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul sistemului justiţiei, conform art. 23 din Legea nr. 153/2017.

Regulamentul  se va aplica:

 • judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, tribunalele specializate şi judecătorii, procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, procurorilor Parchetului de pe lângă Înalte Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, judecătorilor militari şi procurorilor militari de la instanţele şi parchetele militare, inspectorilor judiciari, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, auditorilor de justiție, precum şi  magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • judecătorilor şi personalului din cadrul Curţii Constituţionale;
 •  asistenților judiciari;
 • personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
 •  personalului de instruire, precum şi personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică şi personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice;
 •  ofițerilor, agenților de poliție judiciară, specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi din cadrul celorlalte parchete, precum şi specialiştilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Inspecţiei Judiciare, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
 • personalului de probațiune  și  personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului;
 •  funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei, Curții Constituționale, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate, judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă aceste instanţe, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, Direcției Națională de Probațiune, Institutului Național de Expertize Criminalistice, Institutului Național de Criminologie, Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Autorității Naționale pentru Cetățenie .

Pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, personalul prevăzut mai sus  beneficiază, în condiţiile regulamentului , de un spor de 15% din indemnizaţia lunară de încadrare  sau, după caz, din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la unul dintre locurile de muncă cu  condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, ( sălile de judecată, bibliotecile, locurile de muncă dotate cu calculatoare, imprimante sau aparate de multiplicat, laboratoarele de criminalistică, arhivele, camerele serverelor, magaziile de materiale, centralele telefonice, centralele termice, atelierele mecanice, încăperile în care își desfășoară activitatea personalul care asigură curățenia, garajele, birouri, încăperi).

Sporurile  se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

La stabilirea sporurilor se au în vedere următorii factori de risc:

 • natura factorilor nocivi – mecanici, fizici, chimici sau biologici – şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
 • intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
 • durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
 •  existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;
 •  existența unor condiții de muncă care pot provoca o temere determinată de un risc de accidentare sau îmbolnăvire;
 •  structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;
 •  alte condiţii de muncă care pot duce la uzura prematură a organismului.

Regulamentul poate fi consultat aici