Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat in data de 19.07.2017  -Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „ADMINISTRAŢIE” din administraţia publică locală.

Potrivit prevederilor art. 23 al Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

Regulamentul  este aplicabil celor două categorii de personal, funcţionari publici şi personal contractual, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul administraţie publică locală.

Proiectul cuprinde reglementări care corespund obiectului de reglementare pentru fiecare dintre elementele de mai jos:

  1. Stabilirea locurilor de muncă;
  2. Stabilirea categoriilor de personal;
  3. Mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă;
  4. Condiţiile de acordare ale acestor sporuri.