Atasat acestui articol se regaseste adresa raspuns a Ministerului Muncii, la solicitarea presedintelui ANAF, in care se raspunde cu scopul de a stabilii modul de aplicare a dispozitiilor alin. (1) art 3^1 din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificarile si completarile aduse de O.U.G nr. 43/2016, si art 1 alin. (5^1 )din O.U.G nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 71/ 2015, sintaga” salarizat la acelasi nivel” are in vedere personalul din cadrul aparatului celorlalte autoritati si institutii publice enumerate de art.2 alin. (1) lit a) din Legea-cadru nr. 284/2010.

Consideram ca este un raspuns care se aplica multor institutii in care federatia are membri.

2-a-rasp-m-m-f-p-s-p-v-nr-505-11-10-2016-ref-salarizare-o-u-g-nr-43-2016