Informare Federatia PUBLISIND (transmisa astazi catre directiile generale de asistenta sociala si protecta copilului)
Transmitem atasat urmatoarele documente:
  1. Adresa PUBLISIND catre MMJS – semnalare diminuari salariale / solicitare intalnire ministru
  2. Informare publica PUBLISIND – ulterior intalnirii cu ministrul muncii (13.02.2017)
  3. Minuta MMJS-PUBLISIND – ulterior intalnirii tehnice cu MMJS (14.02.2017)
  4. Adresa PUBLISIND – inaintare amendamente la Proiect lege pentru aprobarea OUG 91/2017
  5. Amendamente PUBLISIND la Proiect lege pentru aprobarea OUG 91/2017 (anexa la adresa de la pct 4)

NOTAprivitor la acordarea in anul 2018 (pana la adoptarea noului Regulament privind sporurile pentru conditii de munca), a sporurilor pentru conditii de munca precum si a sporului de 100% pentru asigurarea continuitatii, MMJS opineaza ferm ca aceste sporuri trebuie acordate in acelasi mod in care au fost acordate in anul 2017 (in acest sens MMJS a asumat deja aceasta pozitie in corespondenta cu DGASPC care au solicitat clarificari). Argumentele sunt prezentate in materialele atasate. Angajatorii care au procedat in alt mod decat cel mentionat trebuie sa corecteze urgent situatia inclusiv prin reconstructie salariala, acordand sporurile corespunzatoare pentru toata perioada ianuarie-martie 2018. Ulterior intrarii in vigoare a noului Regulament, cadrul normativ aplicabil va fi actualizat in consecinta.
Stefan Teoroc
Vicepresedinte Blocul National Sindical (administratie publica)
Presedinte Federatia PUBLISIND