Federația PUBLISIND a susținut în ședința de plen a Consiliului Economic și Social derulată pe 1 noiembrie 2022, propunerea Sindicatului Angajaților din ONRC de modificare a unui proiect de lege aflat pe ordinea de zi a CES, în vederea eliminării incompatibilităților prevăzute la art 31 din Legea nr. 265/2022. Propunerea susținută astăzi de Președintele PUBLISIND (vicepreședinte CES) respectiv de aviz favorabil cu o modificare a proiectului, a fost aprobată și va face parte din avizul transmis de CES inițiatorilor. În continuare, PUBLISIND va susține demersul și la nivelul Parlamentului, în procesul legislativ.

Propunere aviz favorabil cu modificare la pct 3.6 (b614) de pe Ordinea de zi a sedintei Plen CES din 01.11.2022 (propunere transmisa de Sindicatul Angajatilor din ONRC prin Federatia PUBLISIND – BNS):

Propunere de modificare a proiectul de lege privind simplificarea și debirocratizarea  publicității legale a actelor, faptelor și mentiunilor în registrul comerțului prin modificarea și completarea unor acte normative cu incidenta asupra înregistrării în registrul comerțului

Propunem introducere la Art. II a unui nou punct 5^1 care va avea următorul cuprins:

„5^1. Articolul 31 se abroga.”

(Textul in vigoare: „Art 31. Registratorului îi sunt aplicabile dispozițiile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările”)

Motivare:

La momentul aprobarii Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidenta asupra înregistrării în registrul comerțului, s-a instituit prin art. 31, in sarcina „Registratorului de registru comerțului” regimul incompatibilitatilor pentru functionari publici, prevazut de art. 94 din Legea nr. 161/2003, fara a se tine cont de faptul ca atât functia de registrator cât și tot personalul din cadrul ONRC, este personal contractual, deci nu exercită atribuții ale unor functii publice.

Asimilarea registratorului de registru comerțului în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilitatilor, cu un funcționar public este incorecta si chiar excesiva avand in vedere relatiile de munca diferite: în timp ce raporturile de serviciu ale functionarilor publici sunt reglementate prin Codul administrativ, raporturile de munca ale registratorului sunt prevazute in Codul Muncii, iar incompatibilitatile prevazute pentru functionarii publici sunt compensate prin anumite drepturi si privilegii care nu sunt prevazute de Codul muncii.

Este de menționat faptul ca in practica exista, în sistemul instituțional, o alta instituție (ANCPI-Agenția Nationala de Cadastru și Publicitate Imobiliara) care își desfășoară activitatea conform legii nr. 7/1996,  in care sunt încadrați Registratori de carte funciara care emit încheieri de carte funciara (acte de autoritate publica), personal încadrat pe baza unui contract individual de munca, carora nu li se aplica regimul incompatibilitatilor prevazut prin art. 94 din Legea nr. 161/2003, iar acest aspect poate fi incadrat ca o discriminare a registratorului de registrul comertului.

Totodată, conform Art. 53 din Constitutia Romaniei, „restrângerea unor drepturi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, iar măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”, ori in fundamentarea restrictiei nu au fost mentionate situatii care au determinat-o si in plus se aplica discriminator.

Stefan Teoroc

Presedinte Federaţia PUBLISIND

Presedinte SNPP

Vicepresedinte Consiliul Economic si Social

Vicepresedinte Blocul National Sindical