La Senat exista inregistrat  un proiect de modificare  art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Actualmente art. 16  prevede ca „personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect”  ( art modificat prin OUG nr. 91/2017)

Initiatorii propun ca actualul text al articolului sa fie:”personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de o remuneratie corespunzatoare timpului efectiv alocat activitatilor din cadrul proiectelor, calculat pe baza tarifelor orare prevazute in ghidurile aferente apelurilor de proiecte respective si se acorda numai daca cheltuielile de personal sunt eligibile de a fi rambursate din fonduri europene”.

In fundamentarea modificarilor, initiatorii sustin ca reglementarile actuale vor duce la un efect de domino prin migrarea masiva a specialistilor cu expertiza in management si implementarea proiectelor catre mediul privat unde beneficieaza de remuneratie corespunzatoare. Aceasta migrare va duce la incapacitatea institutiilor publice de a-si asuma responsabilitatea asigurarii finantarii prin fonduri europene nerambursabile pentru proiectele nationale din domenii vitale.

Astfel aceasta initiativa urmareste:

  • remunerarea personalului institutiilor publice implicate in mangementul/implementarea proiectelor cu finantare europeana neramburabila trebuie realizata in mod egal si nediscriminatoriu cu cea aplicata pentru personalul organizatiilor private
  • crearea unei armonizari a salariilor in cadrul proiectelor ce se depun in parteneriat public-privat
  • asigurarea unui proces optim de finalizare a proiectelor ce sunt in faza de elaborare, contractare sau implementare, prin obtinerea unei absortii cat mai ridicata a fondurilor disponibile

Proiectul se afla in procedura de urgenta si poate fi consultat aici