Functionarii implicati in proiecte structurale vor putea fi remunerati prin proiecte!!!
Extras din partea scrisa a legii (fisierul intitulat „legea noua 24.08”)

Art. I. –La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.     După alineatul (21) al articolului