In sedinta Guvernului din 27.05.2016 au fost adoptate următoarele acte normative :

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea ordonanţei de urgenţă nr.10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE  pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2015
2.    HOTĂRÂRE privind instituirea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu”, în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe
3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 9 iunie 2016
4.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Orlov Yevhenii
5.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului De Amorim William Douglas
6.    HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.470/2014
9.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj
10.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Baza de Reparaţii Nave Brăila
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
12.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menţinerii doamnei Simona Olimpia NEGRU, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de reprezentant al acestuia în Consiliul de Conducere al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

 

Sursa: Guvernul Romaniei