In sedinta Guvernului din 18.05.2016 au fost adoptate următoarele acte normative și decizii:

 

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

III.    HOTĂRÂRI
4.    HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în contextul asigurării de către România a Preşedinţiei organizaţiei, pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016
6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017
8.     HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură
9.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570”, judeţul Olt
10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005
11.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Justiţiei la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 01.07.2015-30.06.2016
12.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
13.    HOTĂRÂRE privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
14.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj
15.    HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventor ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj- Napoca, în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş
16.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
17.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.    HOTĂRÂRE privind acţiunea ”Dezvelirea şi sfinţirea Monumentului intitulat ”ARIPI” ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989” şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea acesteia în Bucureşti în cursul trimestrului II al anului 2016
20.    HOTĂRÂRE  privind acordarea de ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor

IV.    BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
21.    HOTĂRÂRE privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
22.    HOTĂRÂRE privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Traian Vuia-Timişoara” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

V.    MEMORANDUMURI
23.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat economic (APE) între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele Comunităţii de Dezvoltare Sud-Africane (SADC), pe de altă parte
24.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Dragoş DOROŞ, Preşedinte cu rang de secretar de stat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Fondului Român de Contragarantare
25.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Claudiu Vrînceanu, secretar de stat, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A
26.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) pentru organizarea unei conferinţe privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate
27.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea Olimpiadei Internaţionale de Matematică, în anul 2018, la Cluj-Napoca
28.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2016- 2018
29.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii ajutorului de minimis pentru ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2016, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii
30.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii ajutorului de minimis pentru Programul privind ”reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu”.

VI.    NOTE
31.    NOTĂ referitoare la activitatea InvestRomânia februarie-mai 2016

 

Sursa: Guvernul Romaniei