MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de ORDIN pentru modificarea art.1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr.7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale (24-02-2017)

 • Proiect de OMDRAPFE pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (22-02-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (21-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, judeţul Suceava (21-02-2017)

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 • H O T Ă R Â R E pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
 • LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016
 • Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016

MINISTERUL JUSTITIEI

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr.35 la Hotărâre Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • Ordin privind aprobarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultativă „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.
 • ORDIN privind aprobarea Ghidului informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru anul 2017