Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Proiect de OMDRAPFEOMDRAPFE pentru aprobarea Procedurii speciale prevazuta la art. 25 din Legea nr. 185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listelor proiectelor fazate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, judeţul Suceava

Ministerul Finantelor Publice 

 • Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • ORDIN-pentru-modificarea-si-completarea-Anexei-la-Ordinul-comun-566-1445-725-2014 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi ministrului Sănătăţii nr. 566/1445/725/2014 pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană.
 • hotarare-organizare-activitati-neutralizare-deseuri-animale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 • ORDIN privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 10 „Agro – mediu și climă”, 11 „Agricultura ecologică” și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” prevăzute în PNDR 2014-2020 și pentru măsura 214 „Plăți de agro – mediu” prevăzută în PNDR 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița prin desființarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE  privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin reorganizarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • HOTĂRÂRE  privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof – Târgu Secuiesc şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂREprivind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producției de lapte

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

MINISTERUL ENERGIEI

HG proiect privind completarea HG nr. 1215