MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control
(Proiect – versiunea a II-a)  

Detalii Proiect: Proiect2-HG-ajutor-de-minimis-tomate-in-spatii-protejate

HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe și legume.

Detalii Proiect:hotarare-aprobare-sprijin-finanaciar-fructe-legume

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2016.

Detalii Proiect:hotarare-aprobare-plafoane-antz-scz-2016

HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minims, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control

Detalii Proiect:hotarare-aprobare-schema-ajutor-de-minimis-tomate–

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și pentru modificarea alineatului (6) al articolului 6 al Hotărârii Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.

Detalii Proiect:anexa-proiect-HG-organigrama-MADR-10.01.2017 proiect-HG-reorganizare-MADR-update-10.01.2017

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Ordin al  Ministerului  Apararii  Nationale  pentru  Aprobarea  instructiunilor privind organizarea si functionbarea Scolilor de Aplicatie

Detalii Proiect:PROIECT_SCOLI_APLIC_TRIMIS_TRANSPARENTA_1481784036

MINISTERUL ECONOMIEI

proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.573/1998 privind organizarea si funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Detalii Proiect:HG modificare HG 573 NFHG HG 573

MINISTERUL JUSTITIEI

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Detalii Proiect: https://www.google.com/url?hl=ro&q=http://www.just.ro/proiect-de-hotarare-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-institutului-national-de-criminologie-precum-si-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-6522009-privind-organizarea-si-functi/&source=gmail&ust=1484727007353000&usg=AFQjCNGG4zjiddneuQHlc9p3sfs85y4pzw

MINISTERUL SANATATII

Hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății

Detalii Proiect:http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#d096eabb8e

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Detalii Proiect:  http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1419-oug11012017dirrt