MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

  • Proiect de Hotarare de Guvern  privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud (09-02-2017)
  • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice (08-02-2017)
  • Proiect de Hotarare de Guvern privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii (07-02-2017)
  • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii – din Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (07-02-2017)

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

  • HOTĂRÂRE pentru înființarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

MINISTERUL APARARII NATIONALE

  • LEGE pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294⁄2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

MINISTERUL JUSTITIEI

  • Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
  • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE