MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de Hotarare de Guvern  privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud (09-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice (08-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii (07-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii – din Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (07-02-2017)

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 • HOTĂRÂRE pentru înființarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 • LEGE pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294⁄2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

MINISTERUL JUSTITIEI

 • Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor – Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeşti, jud. Ilfov şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condiţiile legii
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

 • Ordin Nr. 157/07.02.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin privind stabilirea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind încredinţarea serviciului de interes economic general la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A.

MINISTERUL SANATATII

 • Hotărâre a guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă,a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din sistemul sanitar, unitățile de asistență medico-socială și unitățile de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare
 • Hotărâre a guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului Nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane