MINISTERUL  SANATATII

 

 • ORDIN privind modificarea si completarea Ordinului nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman
 • ORDIN pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 112 /2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
 • ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
 • ORDINpentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc – judeţul Arad
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria – judeţul Hunedoara
 • Proiectul de ORDINcomun al ministrului transporturilor şi ministrului apărării naţionale pentru modificarea zonei interzise LRP2 Cernavodă
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul științific și tehnic, a prevederilor anexelor la HG nr 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase din România

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • O R D I N pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi ministrului sănătăţii nr. 566/144