MINISTERUL SANATATII

 • LEGE privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România
 • ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti – Domneşti”
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005
 MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE
 • Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, judeţul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Staţiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița prin desființarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa și modificarea anexei nr.3