MINISTERUL SANATATII

 • LEGE privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România
 • ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti – Domneşti”
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005
 MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE
 • Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, judeţul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Staţiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița prin desființarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 • Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3051 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 • Lege pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012
 • Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bascov, jud. Argeş

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • Proiectul Ordinului pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2017 – 2019 […]

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Inițiativa pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (POIIMM)