MINISTERUL SANATATII

 • Hotarâre a guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
 • ORDIN pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă
 • ORDIN privind modificarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii “Telecomunicaţii C.F.R.” S.A.aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 917 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a Municipiului Braşov”
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea art. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş-Turda”- Lot 1 secţiunea A, km 0+300 – km 14+000
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unui sector de drum naţional şi a terenului aferent, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra – Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea”
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvern