MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL CULTURII

 • Proiect de Lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

MINISTERUL SANATATII

 • ORDIN pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
 • Hotărâre a guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România
 • Hotarâre a guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 • Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent
 • ORDIN privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000 și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016
 • Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010, semnată de către România la 5 iulie 2016 şi a Protocolului suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010, semnat de către România la 5 iulie 2016
 •