MINISTERUL DEZVOLTARII, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiilor si societatilor nationale si ai regiilor autonome si pentru curtile si gradinile aferente suprafetelor locative

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 • Hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir“ – AMVVD ca fiind de utilitate publică
 • Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sibiu, Argeș, Covasna, Constanța, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiș, Gorj, Tulcea, Galați, Buzău și municipiul București
 • Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Agenţia NATO pentru comunicaţii şi informatică – NCIA, cu sediul la Bruxelles, Belgia

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE

 • HOTĂRÂRE privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor
 • O R D I N privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
 • HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizațiilor și a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum și a procedurii de acordare, verificare și control pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură – VARIANTĂ REVIZUITĂ
 • ORDIN pentru modificarea și completarea ORDINULUI ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
 • ORDIN privind aprobarea Planului de integritate la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru perioada 2017 -2020
 • HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Națională Fitosanitară, precum și trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii.

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

 • Proiect de HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

MINISTERUL SANATATII

  • ORDIN privind aprobarea prețurilor diminuate și încetarea valabilității prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România
  • Hotărâre a guvernului privind înfiinţarea Comitetului Național Multisectorial pentru limitarea rezistenței microbiene la antibiotice
  • ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
  • ORDIN privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat
  • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile – republicată

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

  • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf
  • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză
  • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)’’
  • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”
  • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 52.348 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului”

  MINISTERUL ENERGIEI

  • Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017
  • Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017

  MINISTERUL ECONOMIEI

  • HG privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din OUG nr. 95/2002 privind industria de apărare
  • Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei

  MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedǎrii acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

 • Proiect de lege privind renunțarea la calitatea de membru a Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC)

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
 • LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Universității  Adventus din Cernica (
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea Comitetului Mixt al Miniștrilor din țările participante la Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), acţiune organizată de Ministerul Educației Naționale, la Bucureşti, în data de 6 aprilie 2017
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017 – 2018