Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Administratiei Publice

 • Proiect de OUG pentru completarea articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a – Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 364/2015
 • Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2463/2013
 • Proiect de HG pentru completarea si modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice.
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordin al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021

Ministerul Economiei

Ministerul Energie

 • Hotarare a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., pentru anul 2018

Ministerul Transporturilor

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviației civile – PNPSAC
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea»”, aflate pe raza localităților Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut și Luduş din judeţul Mureş
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR „Salturi cu paraşuta”
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare și specificațiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de mașini al navelor, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 18 iulie 2003, precum și a Liniilor directoare și specificațiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluția MEPC.60(33), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 iulie 2011
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea OMT nr 1266/2014 privind aprobarea formei și conținutul carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor pentru personalul navigant maritim portuar, precum și a formei și conținutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1