Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Administratiei Publice

  • Proiect de OUG pentru completarea articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a – Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 364/2015
  • Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2463/2013
  • Proiect de HG pentru completarea si modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice.
  • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
  • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
  • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

Ministerul Afacerilor Interne

  • Ordin al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021

Ministerul Economiei

Ministerul Energie

  • Hotarare a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., pentru anul 2018

Ministerul Transporturilor