Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
 • Proiect de HG privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
 • Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții

Ministerul Afacerilor Interne

 • OMAI pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Logistice, aprobat prin OMAI 144/2016
 • OMAI privind formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
 • OMAI pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea normelor și tabelelor de înzestrare cu armament, muniții, mijloace tehnice și materiale necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr.24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
 • OMAI pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016

Ministerul Apararii NAtionale

 • Hotărârea Guvernului privind organizarea și desfășurarea în Românie a Reuniunii miniștrilor apărării din statele participante la inițiativa „București 9 – B9”
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 873⁄2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”
 • Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bistriţa Năsăud, Braşov, Ilfov, Argeş, Bacău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărâre a Guvernului privind declararea anului 2018 ca „România-Centenar”
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor –      17 mai 2018

Ministerul Finantelor Publice

 • Proiect Hotărâre pentru modificarea punctului 4.1.a), b) 3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007
 • Proiect Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • Proiect Hotărâre pentru modificarea HG 534/2007

Ministerul Justitiei

 • Proiectul de ordin comun al ministrului justiției și ministerului sănătății privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și ingrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Ministerul Transporturilor

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Ordonanta de urgenta privind înființarea Agenției de Investigații pentru Siguranța Transportului Naval, AISTN și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare elaborării Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic și Asistenței Tehnice acordate Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru Execuție Lucrări și depunerea aplicației de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Drum de mare viteză Bacău – Pașcani”
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic și Asistenței Tehnice acordate Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru Execuție Lucrări și depunerea aplicației de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Drum de mare viteză Focșani – Bacău”
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor