Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
 • Proiect de HG privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
 • Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții

Ministerul Afacerilor Interne

 • OMAI pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Logistice, aprobat prin OMAI 144/2016
 • OMAI privind formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
 • OMAI pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea normelor și tabelelor de înzestrare cu armament, muniții, mijloace tehnice și materiale necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr.24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
 • OMAI pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016

Ministerul Apararii NAtionale

 • Hotărârea Guvernului privind organizarea și desfășurarea în Românie a Reuniunii miniștrilor apărării din statele participante la inițiativa „București 9 – B9”
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 873⁄2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”
 • Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bistriţa Năsăud, Braşov, Ilfov, Argeş, Bacău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărâre a Guvernului privind declararea anului 2018 ca „România-Centenar”
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor –      17 mai 2018

Ministerul Finantelor Publice

 • Proiect Hotărâre pentru modificarea punctului 4.1.a), b) 3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007
 • Proiect Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat fin