Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria, județul Teleorman
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor măsuri financiare
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”ADMINISTRAŢIE” din administraţia publică centrală

Ministerul Afacerilor Interne

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
 • Proiectul de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor
 • Proiectul de Hotarâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017, la Varna, pentru implementarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București, la 23 iunie 2000
 • OMAI privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
 • Proiectul de LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice

Ministerul Finantelor Publice

 • Proiect Ordonanța de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • Proiect Ordin privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect Hotărâre pentru aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

Ministerul Justitiei

 • Proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor
 • Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
 • Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018
 • Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Național al Magistraturii

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018
 • Proiect de Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017
 • Proiect de Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

Ministerul Economiei

 • Proiect de Lege privind administrarea și valorificarea participațiilor statului
 • Proiect de lege pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale rezultat al Grupului de lucru constituit în acest sens
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei și a unor entități din subordine și coordonare

Ministerul Energiei

 • Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017.
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Naţional de Management al Apei Grele și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului
 • Proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 360/2013, privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
 • Hotarare a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Ministerul Transporturilor

 • Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor privind publicarea Rezoluției MEPC.275(69) – Stabilirea datei de la care regula 11.3 din Anexa IV la MARPOL referitoare la Zona Specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 22 aprilie 2016
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea finanțării proiectului ”Implementare planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier – etapa 2011 – 2016”
 • Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli ce se suportă de la bugetul de stat pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botoșani km 0+000 – km 76+758”, județele Iași și Botoșani
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ”Autostrada Sebeș – Turda”.
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM ” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor