Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria, județul Teleorman
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor măsuri financiare
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”ADMINISTRAŢIE” din administraţia publică centrală

Ministerul Afacerilor Interne

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
 • Proiectul de Hotarâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor
 • Proiectul de Hotarâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017, la Varna, pentru implementarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București, la 23 iunie 2000
 • OMAI privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
 • Proiectul de LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice

Ministerul Finantelor Publice

 • Proiect Ordonanța de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • Proiect Ordin privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect Hotărâre pentru aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

Ministerul Justitiei