MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  • Ordinului ministrului administrației și internelor nr.120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne […]
  • OMAI pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul resurselor umane la nivelul unităților militare ale Ministerului Afacerilor Interne […]
  • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.77 din 9 iulie 2015 privind sistemul decizional și de coordonare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014 – 2020,domeniul Afaceri Interne […]

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

  • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
  • ORDIN privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011
  • Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.773/2004 privind organizare şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S.

MINISTERUL SANATATII

  • ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1378/2287 din 2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente
  • Proiect Ordin modificare 1378 – actualizat septembrie 2017