Ministerul Afacerilor Interne

 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.77 din 9 iulie 2015 privind sistemul decizional și de coordonare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014 – 2020,domeniul Afaceri Interne [..
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență […]
 • Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie […]
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu. […]
 • Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 74/2015 privind supravegherea autorității responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, și reexaminarea desemnării ocesteia […]
 • Proiectul Hotărârii Guvernului pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea Fondului pentru azil, migrație și integrare și a Fondului pentru securitate internă […]
 • Proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari […]
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase […]
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea nr. Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date […]
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 […]

Ministerul Finantelor Publice

 • Proiect Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții cu suma de 4 milioane euro în anul 2018
 • Proiect Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
 • Proiect Hotărâre privind aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
 • Proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale republicată
 • Proiect Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale
 • Proiect Ordonanță de Urgență privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA
 • Proiect Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză
 • Proiect de Lege privind distribuția de asigurări
 • Proiect