MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 • Proiect Ordonanță pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, inclusiv terenul aferent acesteiaș aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații CRÂNGU 1,2, județul Teleorman, în proprietatea acestei organizații
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbție cu Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, inclusiv terenul aferent acesteiaș aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Tulcea, în proprietatea acestor organizații
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, inclusiv terenul aferent acesteiaș aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații CRÂNGU 1,2, județul Teleorman, în proprietatea acestei organizații

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

 • Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
 • Proiect de Ordin pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul explozivilor de uz civil