MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

  • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr.119, judeţul Teleorman, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.
  • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.
  • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
  • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi termenele de clasificare aferente

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  • Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin.(2) din Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă […]
  • Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice […]

MINISTERUL JUSTITIEI