In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind adoptarea Programului strategic multianual privind cooperarea pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2016 – 2020 http://www.mae.ro/node/2011

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe http://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1247-omt22-072016dtr-2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1246-omt22-072016dtr

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.. http://www.mdrap.ro/hg–indicatori-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-reabilitare-corp-a-complex-panduri-

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Hotărâre privind aplicarea unor corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1982-proiect-lege-25-07-2016

Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările şi completările ulterioare http://www.minind.ro/

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de HG privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-scoaterea-unui-bun-imobil-din-inventarul-centralizat-al-bunurilor-din-domeniul-public-al-statului-si-din-administrarea-ministerului-mediului-apelor-si-padurilor-prin-administratia-nationala-apele-roman/1779

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică sălbatică pe cursul râului Nera din județul Caraș – Severin.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-unele-specii-de-fauna-salbatica-salbatica-pe-cursul-raului-nera-din-judetul-caras-severin/1772

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică sălbatică pe cursul râului Budușel, ROSCI0051 Cușma din județul Bistrița – Năsăud. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-unele-specii-de-fauna-salbatica-salbatica-pe-cursul-raului-budusel-rosci0051-cusma-din-judetul-bistrita-nasaud/1771

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică sălbatică pe cursul râului Bistra din județul Alba. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-unele-specii-de-fauna-salbatica-salbatica-pe-cursul-raului-bistra-din-judetul-alba/1770

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică pe cursul râurilor Capra, Cumpănița, Buda și Otic din județul Argeș. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-unele-specii-de-fauna-salbatica-pe-cursul-raurilor-capra-cumpanita-buda-si-otic-din-judetul-arges/1769

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică pe cursul râurilor Răcătău și Someșul Rece din județul Cluj. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-unele-specii-de-fauna-salbatica-pe-cursul-raurilor-racatau-si-somesul-rece-din-judetul-cluj/1768

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru speciile Boloria aquilonaris și Colias myrmidone.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-speciile-boloria-aquilonaris-si-colias-myrmidone/1767

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-specia-spermophilus-citellus/1766

Proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-1570-2007-privind-infiintarea-sistemului-national-pentru-estimarea-nivelului-emisiilor-antropice-din-surse-sau-al-retinerilor-prin-sechestrare-a-tuturo/1785

Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-efectuarea-de-lucrari-destinate-eficientei-energetice-beneficiari-persoane-juridice/1784

Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-efectuarea-de-lucrari-destinate-eficientei-energetice-beneficiari-persoane-fizice/1783

Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-sistemelor-de-incalzire-care-utilizeaza-energie-regenerabila-inclusiv-inlocuirea-sau-completarea-sistemelor-clasice-de-incalzire-benefici/1782

Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-sistemelor-de-incalzire-care-utilizeaza-energie-regenerabila-inclusiv-inlocuirea-sau-completarea-sistemelor-clasice-de-incalzire-benefici/1781

Ministerul Culturii

Proiect de ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2335/2006 http://cultura.ro/page/407

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. http://cultura.ro/page/407

Proiectul de Hotarare privind organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti http://cultura.ro/page/407

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, refacut in urma parcurgerii perioadei de consultare publica . http://cultura.ro/page/407

Ministerul Justiției

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016 http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Proiectul Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010 și semnat de România la Viena la 20 septembrie 2012 http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Proiect de HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție şi Anticorupție http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011. http://www.just.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-justitiei-pentru-completarea-normelor-privind-tarifele-de-onorarii-pentru-serviciile-prestate-de-notarii-publici-aprobate-prin-ordinul-ministrului-justitiei-nr-46c/

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modelului steagului comunei Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-comunei-dragomiresti-judetul-dambovita

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4526-2016-07-21-proiect-hg-dom-public

Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii http://mts.ro/informare-publica/legislatie/proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-3112003-privind-aprobarea-infiintarii-pe-langa-ministerul-tineretului-si-sportului-a-unei-activitati-finantate-integral/

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităţilor, Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea” http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1251-hg27072016dtr

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1250-l26-072016dtf

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1249-omt26-072016dtn

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Propunere de Ordonanţă privind aprobarea Programului național de acordarea unui supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat (proiect în dezbatere publică) http://www.edu.ro/index.php/articles/24670

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii.  http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-a-locuirii

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-comunei-giroc

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro