In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind adoptarea Programului strategic multianual privind cooperarea pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2016 – 2020 http://www.mae.ro/node/2011

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe http://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1247-omt22-072016dtr-2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1246-omt22-072016dtr

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.. http://www.mdrap.ro/hg–indicatori-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-reabilitare-corp-a-complex-panduri-

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Hotărâre privind aplicarea unor corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1982-proiect-lege-25-07-2016

Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările şi completările ulterioare http://www.minind.ro/

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de HG privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-scoaterea-unui-bun-imobil-din-inventarul-centralizat-al-bunurilor-din-domeniul-public-al-statului-si-din-administrarea-ministerului-mediului-apelor-si-padurilor-prin-administratia-nationala-apele-roman/1779

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică sălbatică pe cursul râului Nera din județul Caraș – Severin.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-unele-specii-de-fauna-salbatica-salbatica-pe-cursul-raului-nera-din-judetul-caras-severin/1772

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică sălbatică pe cursul râului Budușel, ROSCI0051 Cușma din județul Bistrița – Năsăud. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-unele-specii-de-fauna-salbatica-salbatica-pe-cursul-raului-budusel-rosci0051-cusma-din-judetul-bistrita-nasaud/1771

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele sp