In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF) https://www.mae.ro/node/2011

LEGE pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate http://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno  ucraineană http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDONANTĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1242-omt13-072016dta

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1241-omt11-072016dtn

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. http://dlaj.mapn.ro/

Ordonanţă a Guvernului pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect de Hotărâre de Guvern privind adoptarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 http://www.edu.ro/index.php/articles/24646

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-comunelor-bertea-si-magureni-judetul-prahova

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordin privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respe