In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

LEGE pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate http://www.mae.ro/node/2011

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016 http://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerul Afacerilor Intern http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Protocolului intre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informatii statistice si analitice referitoare la situatia frontierelor de stat ale Romaniei si Ucrainei http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Fonduri Externe http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1241-omt11-072016dtn

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane, RACR- LPAN P „Licentierea personalului aeronautic navigant -parasutist” http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1237-omt07072016dtr

Ministerul Apărării Naționale

Ordonanţă a Guvernului pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu http://dlaj.mapn.ro/

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A. http://www.mdrap.ro/hg-indicatori-tehnico-economici-sala-sport-polivalenta-municipiul-constanta

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1964-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-43-2013-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-fondurilor-europene

Proiect de Ordin MFE privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1962-proiect-de-ordin-mfe-privind-aprobarea-procedurii-competitive-aplicabile-solicitantilor-beneficiarilor-privati

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Hotarare de Guvern privind modificarea anexei la Hotărârârea de Guvern nr. 1609/ 2006 privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei